Wymiennik pojemnościowy c.w.u.

W dzisiejszych czasach pojemnościowe wymienniki ciepłej wody użytkowej potocznie nazywa się bojlerami. Stosowane są w domowych instalacjach wodnych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zazwyczaj bojlery instalowane są w kotłowniach naszych domów, w pobliżu pieca c.o..  W celu zmniejszenia strat ciepła, producenci często stosują izolacje termiczne. Natomiast obudowy wymienników c.w.u. wykonane są z różnych tworzyw. Zasobniki wody wykonuje się z blachy, choć coraz częściej spotyka się wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej, które gwarantują nam 100 % higieniczność wody. Spośród pojemnościowych wymienników c.w.u. rozróżniamy wymienniki poziome i pionowe. Poziome z kolei dzielą się na wymienniki dwupłaszczowe (wykorzystujące płaszcz zewnętrzny jako element grzewczy) oraz na te bez wężownicy, i z wężownicą (pojedynczą lub podwójną, która skraca znacznie czas ogrzewania wody).
Pionowe pojemnościowe wymienniki c.w.u. spotykamy najczęściej z wężownicami spiralnymi, które znacznie przyspieszają okres ogrzewania wody. Kolejną zaletą wymienników pojemnościowych c.w.u. z wieloma wężownicami spiralnymi jest to, że możemy go podłączyć do więcej niż jednego źródła ciepła, m.in. do solarów - dlatego też bojlery te nazywane są bojlerami solarnymi.

Tags:

Leave a Reply